10 TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE INVOERING VAN E-COACHING.

      10 TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE INVOERING VAN E-COACHING.

  1.  Zorg ervoor dat de inzet van online (mail) coaching een strategische keuze is vanuit de organisatie, en niet wordt gezien als iets (vrijblijvend) vanuit HR.
  2. Sluit aan bij één of meerdere SPEERPUNTEN vspeerpunten vn an de organisatie. Bijvoorbeeld, duurzame inzetbaarheid wordt vormgegeven doordat alle medewerkers elk jaar een aantal contacten hebben met een e-coach over hun ontwikkeling.
  3. Denk van te voren goed na over welke vormen en soorten trajecten e-coaching u gaat aanbieden en wanneer medewerkers gebruik kunnen maken van een e-coach. Is dit alleen online of ook in combinatie met face2fase contact? (Informeer bij eCoach4u over de verschillende mogelijkheden).
  4. U kunt in uw werving (en ook voor het behoud) van medewerkers communiceren over e-coaching waardoor u zich profileert als een moderne organisatie die meegaat met de tijd en aandacht geeft aan medewerkers.
  5. Geef voorlichting aan de medewerkers over het hoe en waarom van deze vorm van begeleiding. Er zijn verschillende vormen van e-coaching communiceer daarom duidelijk over welke vormen u aanbiedt. Stem verwachtingen af.
  6. Benadruk dat e-coaching trajecten korter kunnen duren maar wel intensief zijn en niet vrijblijvend. Coaching via mail, als het goed is, nodigt de medewerker uit tot zelfreflectie en zelfredzaamheid.
  7. Maak gebruik van een speciale en veilige mailomgeving voor e-coaching. Benadruk naar medewerkers dat deze omgeving onafhankelijk is en gegevens niet worden gedeeld met de werkgever tenzij dit van te voren is goedgekeurd. Medewerkers moeten zich online veilig voelen om te delen wat hen beweegt.
  8. Geef een aparte voorlichting aan HR medewerkers en managers die vragen van medewerkers beantwoorden over e-coaching. Informeer hen over de voorwaarden voor deelname aan e-coaching en wanneer een online traject minder geschikt is.
  9. Kies voor een bureau dat gecertificeerde e-coaches aanbiedt en de kwaliteit van coaching is gewaarborgd.
  10. Door de inzet van e-coaching, krijgt de organisatie inzicht in hoe er wordt gecoacht. Medewerkers die coachen kunnen kennis delen en van elkaar leren. Hierdoor zal de kwaliteit van coaching binnen uw organisatie verbeteren.