Online coachomgeving: de CoachRoom

eCoach4u heeft een eigen unieke en veilige online coachomgeving ontwikkeld, de CoachRoom. Dit is een afgeschermde omgeving waarbinnen de coaching plaats vindt, uitsluitend toegankelijk voor cliënten en coaches van eCoach4u. De coach en zijn/haar cliënt treffen elkaar in deze veilige coachomgeving voor coaching (in geval van mail coaching hoeft dit niet tegelijkertijd te zijn!). Hoe vaak en wanneer er contact is, wordt aan het begin van het traject door coach en cliënt samen bepaald.

De veilige virtuele coachomgeving is speciaal ontwikkeld en ingericht voor online begeleiding. De omgeving is zodanig ingericht dat er goed overzicht is van alle communicatieonderdelen van het coaching traject. Daarnaast biedt de omgeving de mogelijkheid om documenten of andere media te uploaden die de cliënt helpen tijdens zijn traject. Verder is er voldoende ruimte voor opdrachten en achtergrond informatie die de cliënt kan lezen op moment dat er behoefte is. De uitwerking van opdrachten of reflectieverslagen kan de cliënt plaatsen in de werkruimte van zijn eigen persoonlijke omgeving. De coach, die gekoppeld is aan deze cliënt, heeft toegang tot deze werkruimte en geeft zijn reactie op hetgeen de cliënt heeft geschreven. Door gebruik te maken van deze persoonlijke omgeving van eCoach4u ontvangt de cliënt dus geen mailtjes in zijn eigen privé of zakelijke mail adres. Cliënt ontvangt wel emails in zijn eigen mail op moment dat de coach een reactie heeft geplaatst in de persoonlijke coach omgeving.


Wettelijke eis beveiliging

Persoonlijke- en persoonsinformatie wordt op verschillende manieren verzonden. Bijvoorbeeld in het geval van online aankopen en financiële transacties, maar ook als het gaat om een simpel contactformulier. In de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) staat dat het verplicht is om het verzenden van persoonsgegevens via internet te beveiligen. Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) adviseert daarom om gebruik te maken van een SSL Certificaat. De website van eCoach4u is uiteraard op deze wijze beveiligd. In de adresbalk van uw browser zal het ecoach-adres in het groen te zien zijn, dit betekent dat de verbinding extra beveiligd is en gecodeerd tot stand komt.