Wat is e-coaching?

Online coaching of e-coaching is het coachen via de digitale weg met behulp van electronische middelen.

Andere gebruikte termen zijn: chat-coaching, skype-coaching, telefoon coaching etc. De verschillende vormen van e-coaching zijn in de volgende kenmerken te onderscheiden:

Tijd – de communicatie tussen coach en cliënt vindt tegelijkertijd wel of niet plaats.
Nabijheid – de coach en cliënt bevinden zich in dezelfde ruimte of niet .
Zichtbaarheid – de coach en cliënt kunnen elkaar wel of niet zien.
Uitingsvorm – de uitingsvorm van de communicatie is in geschreven of gesproken vorm.
bron: ecoachpro, waringa en ribbers 2011

eCoach4u is gespecialiseerd in online coaching via mail binnen een eigen beveiligde en overzichtelijke digitale coachomgeving. Groot voordeel bij online coachen voor de cliënt is dat hij/zij bepaalt wanneer hij werkt aan zijn traject. Bovendien zijn de contacten frequenter dan bij face to face coaching waardoor de betrokkenheid van de cliënt bij zijn/haar eigen leerproces hoog blijft en er sneller een langduriger resultaat bereikt kan worden.

Steeds vaker wordt e-coaching ingezet in organisaties vanwege de voordelen die het biedt in tijd en geld omdat het plaats en tijd onafhankelijk is. Bovendien heeft e-coaching een bijzondere dynamiek die op zichzelf heel krachtig en effectief is waardoor in minder tijd een duurzaam resultaat bereikt kan worden.

e-Coaching via mail is goed in te zetten binnen organisaties bijvoorbeeld bij ontwikkelingstrajecten, trainee programma’s of bij het vergroten van de vitaliteit van medewerkers. Doel van deze trajecten is de persoonlijke (bijv. omgaan met werkdruk) of professionele ontwikkeling van de talenten binnen uw organisatie. De deelnemers zijn enerzijds aan het werk of voeren opdrachten uit en tegelijkertijd volgen zij trainingen en opleidingen. Door e-coaching in te zetten, kan optimaal worden geleerd in de praktijk, “on the job” zonder inzet van dure mentoren/coaches vanuit de eigen organisatie maar met een onafhankelijke e-coach die beschikbaar is op het moment dat het nodig is. Bovendien is de huidige generatie werknemers opgegroeid met sociale en digitale media en wordt er voor de meest uiteenlopende privé zaken gebruik gemaakt van online diensten, waarom dan niet voor coaching?

e-Coaching zorgt wel voor een andere dynamiek dan het “normale” face-2-face contact in coaching. Deze manier vraagt ook om andere vaardigheden van de coach, het wordt nog belangrijker om de juiste woorden op het juiste moment te gebruiken. Het coachen via de mail (het online coachen) heeft als voordeel dat er geen afleiding is van wat te zien of te horen is, en er is tijd voor reflectie. Aangetoond is dat door het schrijven, er een proces op gang komt van ordenen en van reflectie.

Voordelen van e-coaching (via mail):

 1. Plaats en tijd onafhankelijk (tijdsefficiënt)
 2. Komt snel tot de kern (dankzij anonimiteit)
 3. Een aaneenschakeling van contacten (continue proces)
 4. Kleine actie stappen (meer succes ervaringen)
 5. Op basis van ervaringsleren (hoge transfer van coaching)
 6. Het staat zwart op wit (biedt structuur)
 7. Toename in betrokkenheid (door aanwezigheid)
 8. Beter bij de les (hoog concentratie niveau)
 9. Wie schrijft die blijft (tastbaar resultaat)
 10. Motivatie door structuur (recursief proces)
 11. Spiegelende functie (beeldscherm terugkoppeling)
 12. Snel toegang tot emoties (cognitieve activatie)
 13. Controle over het proces (cliënt heeft meer controle)
 14. Blijvende positieve bekrachtiging.
 15. Terugval preventie (automatische vorming naslagwerk)

(Bron: Ribbers &Waringa, 2011)

Bovengenoemde ingrediënten gaan niet op voor alle vormen van e-coaching. Naarmate er meer sprake is van a-synchroniteit -met schrijven als uitingsvorm- zullen meer ingrediënten van toepassing zijn. Voor online coaching gelden alle bovengenoemnde ingrediënten!

Voor wie en bij welke vragen is e-coaching geschikt?

Voor iedereen is e-coaching geschikt, tenzij u echt niet met computers overweg kunt of ervan overtuigd bent dat e-coaching niet kan werken. Dan zal het effect van de coaching veel minder zijn.  

Voor alle vragen waarvoor u naar een live coach gaat, kunt u ook terecht bij een e-coach. Hieronder een aantal voorbeeld vragen:

 • Ik weet niet welke baan het beste past?
 • Hoe zorg ik voor een betere balans tussen mijn werk en privésituatie?
 • Ik heb geen energie meer, wat moet ik doen?
 • Waarom kom ik steeds in dezelfde situaties terecht?
 • Ik moet nu een keuze maken, maar ik weet niet wat ik moet kiezen?

Uiteraard zijn er veel meer vragen die geschikt zijn. Twijfelt u toch of uw vraag geschikt is? Vraag het ons via mail of bel naar 0346 214404 of 06 22 98 0667.